مهماني شام همراه با جشن نيمه شعبان است
‎كه جهت معرفي پيشكسوتان وتقدير از پيشكسوتان است كه در سالن اجتماعات هتل بيمارستان از ساعت ٧-١٠ برگزار ميشود

ارگاه آموزشي فيتال اكو با حضور مهمان خارجي همزمان با نهارچهارشنبه روز اول كنگره جهت معرفي روشهاي تصويربرداري 3D ,4D از قلب جنين است كه توسط شركت سامسونك برگزار ميگردد

مجمع عمومي انجمن نيزپنج شنبه در روز دوم همزمان با نهار كنگره برگزار ميگردد

هر روز در پايان كيس چالنجينگ به يك نَفَر جايزه تعلق ميگيرد
همينطور به بهترين خلاصه مقاله و به بهترين پوستر كه در كنگره ارايه شده باشد نيز جايزه تعلق ميگيرد

همكاران گرامى زمان ثبت نام براى پرستاران و دستياران با حداقل هزينه در حال نزديك شدن است

همكاران گرامى تاريخ ارسال مقالات تا ١٥ فروردين ١٣٩٦ خواهد بود و نتيجه بررسى مقالات تا ٢٢ بهمن به اطلاع خواهد رسيد

همكاران گرامى در كنگره امسال ٥-٦ اينترونشن زنده انجام و پخش خواهد شد كه توسط مهمانان برجسته كنگره انجام ميشود