برنامه علمی همایش در فایل زیر قابل مشاهده است. لطفا آن را دانلود بفرمائید

فایل را دانلود کنید